Apa itu Aplikasi SiBabbe?

Apa itu Aplikasi SiBabbe?

Kementerian perhubungan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Bongkar Muat Barang Berbasis Elektronik (SiBabbe) yang digunakan untuk mempe...